Последни публикации

„Конкурентоспособността трябва да бъде изведена на преден план през следващия политически цикъл“, […]
BusinessEurope публикува днес своя Барометър на реформите за 2024 г., който разглежда представянето на глобалната […]
„Европейското законодателство поставя амбициозни цели, насочени към значително увеличаване на дела на […]
Европейската комисия започва обществена консултация относно възстановяването на активи, придобити чрез престъпна дейност, с […]
Европейската комисия стартира он-лайн обществена консултация, свързана с прегледа на правилата на […]
Европейската комисия представи на 09.12.2020 г. Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, която […]