Международната конференция на труда (МКТ) е един от трите основни органа на Международната организация на труда (МОТ), която приема международните трудови стандарти и общите политики на МОТ. Заседава веднъж годишно в Женева. Наричана често „Международен парламент на труда“, МКТ е също и форум за дискусия по ключови социални и трудови въпроси.

Участия на БСК в Междунардната конференция на труда:

БСК участва в работата на МКТ чрез членството си в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). Съгласно Устава на АОБР, организацията се председателства на ротационен принцип от председателите на съответните работодателски организации, за срок от една година, като съответната организация представлява българските работодатели на Международната конференция на труда (МКТ).

БСК е излъчила делегат на МКТ през: 1996 г., 1998 г., 2000 г., 2003 г., 2006 г., 2011 г., 2015 г. и 2018 г. Съгласно ротацията, БСК поема председателството на АОБР за 2022 г.