Представител на българския бизнес в BusinessEurope е Българската стопанска камара (БСК), която е асоцииран член на организацията от 2005 г., а от 2007 г. (след приемането на България в ЕС) е пълноправен член.

До 2018 г. представител на БСК в BusinessEurope е Божидар Данев (изпълнителен председател на БСК), а от 2018 г. – Радосвет Радев (председател на УС на БСК).

Представители на БСК в BusinessEurope