БСК участва в работата на МОР чрез Асоциацията на организациите на българските работодатели ( АОБР), на която е съучредител и член от м. декември 1995 г.
Представители на БСК в МОР са: