Международната организацията на работодателите (МОР) е най-голямата глобална мрежа на частния сектор, представляваща 5 милиона компании чрез 150 национални работодателски организации, с цел създаване на устойчива икономическа среда по целия свят, която насърчава свободното предприемачество и е справедлива и полезна както за бизнеса, така и за обществото.

Създадена през 1920 г., МОР е единственият представител на бизнеса в дебатите за социална политика и политика на заетост, които се провеждат в МОТ, в ООН, Г-20 и други нововъзникващи форуми.

Към МОР функционират 7 тематични работни групи:

МОР действа като секретариат на групата на работодателите в рамките на Международната организация на труда (МОТ). Членовете на МОР избират представителите на работодателите в Управителното тяло на МОТ и определят ключовите говорители за Международната конференция на труда.