BIAC е Международна бизнес мрежа с глобално членство, представляваща над 7 милиона компании от всякакъв мащаб, доверен партньор на ОИСР и други международни институции.

BIAC е официално признат бизнес глас към ОИСР с над 50-годишен опит в експертизата по широк спектър от глобалното икономическо управление и политически въпроси.

BIAC дава възможност за достъп до срещи, форуми и дискусии на ОИСР на високо равнище по водещи въпроси, които засягат бизнеса в световен мащаб.

Международната мрежа от над 2800 бизнес експерти е структурирана в стратегически съвети по ключовите политики на ОИСР.