БСК участва в работата на BIAC чрез Асоциацията на организациите на българските работодатели ( АОБР), на която е съучредител и член от м. декември 1995 г.

Представители на БСК в BIAC са: