Представител Зам.-представител 1  Зам.-представител 2
BUSINESSEUROPE
Комитет по икономически и финансови въпроси Силвия Тодорова
Данъчна политика Димитър Бранков Силвия Тодорова
Зелено данъчно облагане Димитър Бранков Силвия Тодорова
Икономическа перспектива и барометър за реформи Силвия Тодорова Щерьо Ножаров
Комитет по предприемачество и МСП Веселин Илиев
Комитет по индустриални въпроси Силвия Тодорова Илияна Павлова Владимир Димитров
Енергия и климат Илияна Павлова Димитър Бранков Владимир Димитров
Изследвания и иновации Силвия Тодорова
Околна среда Илияна Павлова Димитър Бранков Владимир Димитров
Работна група за устойчиво финансиране Силвия Тодорова
Комитет по вътрешния пазар Силвия Тодорова
Работната група по цифрова икономика Христина Каспарян
Комитет по международни отношения Веселин Илиев
Китайска мрежа Веселин Илиев
Съединени щати Веселин Илиев
Русия Веселин Илиев
Достъп до пазара Веселин Илиев
Инструмент на търговската политика Веселин Илиев
Комитет по социални въпроси Мария Минчева Жасмина Саръиванова
Лице за контакт по социални въпроси за Европейски семестър Мария Минчева
Индустриални отношения Мария Минчева Жасмина Саръиванова
Социална защита Димитър Бранков
Наемане на работа Димитър Бранков Жасмина Саръиванова
Образование и обучение Светлана Дончева
Корпоративна социална отговорност / социални клаузи Красимира Рангелова
Консултативен комитет по безопасност и здраве Антоанета Кацарова
Комитет на Европейския социален фонд Светлана Дончева
IOE – Международна организация на работодателите
Права на човека и отговорно бизнес поведение Мария Минчева
Заетост и умения Мария Минчева Жасмина Саръиванова
Индустриални отношения Мария Минчева Жасмина Саръиванова
Трудова миграция Мария Минчева Димитър Бранков
Устойчиво развитие Мария Минчева
Бъдеще на труда Мария Минчева Жасмина Саръиванова
Равенство на половете Жасмина Саръиванова
BIAC (бизнес в ОИСР)
Корпоративно управление и отговорно бизнес поведение
Комитет по корпоративно управление Щерьо Ножаров
Комитет по инвестиции и отговорно бизнес поведение Щерьо Ножаров Силвия Тодорова
Икономическа политика и регулиране
Комитет по икономическа политика Щерьо Ножаров
Експертна група за частни пенсии Мария Минчева
Заетост, умения и образование
Комитет по заетостта, труда и социалните въпроси Мария Минчева
Околна среда и енергия
Комитет по околна среда и енергетика Владимир Димитров
Иновации и цифрова икономика
Комитет за политика в областта на цифровата икономика Веселин Илиев
Комитет за иновации и технологии Веселин Илиев
Комитет за малки и средни предприятия и предприемачество Веселин Илиев
Търговия и инвестиции
Комитет по търговията Веселин Илиев
Експертна група за суровини Силвия Тодорова