BusinessEurope е водещ застъпник за растежа и конкурентоспособността на европейско равнище, като следи за провеждане на съответните политики, които да повлияят положително за развитието на компаниите в Европа. Освен това, организацията представлява европейския бизнес на международната сцена, така че Европа да остане конкурентоспособна в световен мащаб.

Чрез BusinessEurope гласът на бизнеса се чува при формирането на европейската политика. Организацията е признат социален партньор и представлява на европейско равнище малките, средни и големи предприятия от 34 европейски страни, чиито национални бизнес организации са преки  членове на BusinessEurope. Организацията е със  седалище в Брюксел, в непосредствена близост до европейските институции.

В момента в BusinessEurope  членуват 40 членове от 35 държави, включително страните от Европейския съюз, страните от Европейското икономическо пространство и някои страни от Централна и Източна Европа. 

Настоящата структура на BusinessEurope  включва седем основни комитета, около шейсет  работни групи, под ръководството на генералния директор  Маркус Дж. Бейрер. Организацията работи под ръководството на настоящия си президент   Пиер Гатаз.