Европейската комисия започва обществена консултация относно възстановяването на активи, придобити чрез престъпна дейност, с цел укрепване на инструментите, които позволяват на националните органи да проследяват, замразяват и конфискуват тези активи.

Организираната престъпност генерира огромни печалби, a понастоящем едва около 1 % от приходите от престъпна дейност биват конфискувани в ЕС. Това позволява на престъпниците да използват незаконно придобитите средства, за да разширяват своята дейност и да проникват в легалната икономика и публичните институции, което представлява заплаха за върховенството на закона.

Националните, регионалните и местните органи, организациите на гражданското общество, предприятията и частните лица се приканват да изразят своето мнение по темата до 27 септември 2021 г. Резултатите от консултацията ще бъдат включени в предстоящата оценка и преразглеждане на правилата на ЕС относно замразяването и конфискацията на облаги от престъпна дейност и относно службите за възстановяване на активи. Тези инициативи са част от стратегията на ЕС за борба с организираната престъпност и имат за цел да лишат престъпниците от незаконните им приходи, да намалят стимулите, които подхранват тежката и организираната престъпност, и да ограничат способността на престъпниците да реинвестират тези печалби за по-нататъшни престъпления.

Комисарят по вътрешните работи Илва Йохансон публикува статия в блог, с която насърчава всички заинтересовани страни да участват в консултацията.