Мария Минчева, зам.-председател на БСК участва в Съвета на президентите на BusinessEurope, който се проведе на 3 юни […]
ПРАЖКА ДЕКЛАРАЦИЯ СЪВЕТ НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА BUSINESSEUROPE 2-3 юни 2022 г. Изправено пред последиците от войната […]
Секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) одобри с голямо […]
На 23 и 24 март 2022 г., в Брюксел, се проведе 368-та пленарна сесия на ЕИСК. […]