Европейската комисия започва обществена консултация относно възстановяването на активи, придобити чрез престъпна дейност, с цел укрепване на инструментите, […]
Европейската комисия стартира он-лайн обществена консултация, свързана с прегледа на правилата на ЕС за данъчно/акцизно облагане […]
Европейската комисия представи на 09.12.2020 г. Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, която определя пътна карта за […]
Европейската комисия представи на 09.12.2020 г. Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, която определя пътна карта за […]
Европейските социалноикономически партньори (ETUC, BusinessEurope, SGI Europe и SMEUnited) изпълняват интегриран проект във връзка със социалния диалог през 2020-2021 г. […]