BusinessEurope има сериозни опасения относно предложената ревизия на Директивата за европейския работнически съвет, публикувана днес от Европейската комисия.

По този повод генералният директор на BusinessEurope Маркус Й. Байрер заяви:

„Предложението на Комисията за включване в директивата на споразумения, сключени преди 1996 г. или между 2009-2011 г., ще навреди на много добре функциониращи европейски работнически съвети. Следва да се спазват процедурите за подновяване в тези споразумения, позволяващи взаимно изгодни адаптации.

Друг ключов въпрос е предложената презумпция за транснационалност в случаи, които включват само една държава членка. Това създава припокриване в националните и европейските процеси на информиране и консултиране и води до правна несигурност.

Загрижени сме и от допълнителните ограничения, наложени на ръководството при провеждането на консултации с компаниите, например чрез намеса в правото на ръководството да решава коя информация е поверителна. Предложението да се позволи на държавите-членки да налагат предварително административно или съдебно разрешение за неразкриване на информация от компаниите би навредило на бизнес конкурентоспособността и би забавило вземането на решения от компаниите.“