BusinessEurope публикува нова позиция относно предложението на Европейската комисия BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation), а генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Байрер заяви:

„Европейските предприятия подкрепят общите цели на Комисията за укрепване на единния пазар чрез опростяване на данъчната среда и намаляване на разходите за спазване на данъчното законодателство за бизнеса.

Въпреки това, за да бъде ефективна реформата на BEFIT, тя трябва да се приведе в пълно съответствие с глобалните данъчни правила. Като се има предвид сложността на променящата се глобална данъчна среда, законодателите на ЕС трябва да изчакат повече стабилност в световното корпоративно данъчно облагане, преди да представят подробни предложения.

Комисията следва, също така, да извърши оценка на въздействието за това как тези конкретни предложения ще се отразят на бизнеса. Настоящата оценка на въздействието не отговаря на това, тъй като разглежда само потенциалните ползи от теоретично опростяване на правилата за корпоративния данък.“

Пълният текст на позицията можете да видите ТУК.