Европейската комисия започва обществена консултация относно възстановяването на активи, придобити чрез престъпна дейност, с цел укрепване на инструментите, […]
Укрепване на възстановяването, по-добро използване на европейските фондове и облекчаване на международното напрежение Преди заседанието на […]