Укрепване на възстановяването, по-добро използване на европейските фондове и облекчаване на международното напрежение Преди заседанието на […]
Днес BusinessEurope и Търговската камара на САЩ заедно призоваха ЕС и САЩ да удвоят усилията си […]
До Г-н Антонио Коста Министър-председател на Република Португалия Уважаеми господин Министър-председател, Европейската бизнес общност подкрепя 5-те основни […]
Предложението за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на някои изисквания за доставчиците на платежни услуги […]
Този документ очертава вижданията на BusinessEurope за ролята и значението на уменията, свързани с науката, технологиите, […]