Този документ очертава вижданията на BusinessEurope за ролята и значението на уменията, свързани с науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM), със специален акцент върху значението на инженерните науки, инженерите, компютърните специалисти и анализаторите на данни за индустриалното развитие на Европа.

Основни послания в становището:

STEM уменията се изискват все повече от работодателите в широк спектър от сектори. Тези умения спомагат за насърчаване на системното и критическото мислене в редица области и не се ограничават само до четири теми. Поради нарастващата дигитализация на обществото и света на труда търсенето на умения за STEM ще се засили.

За бъдещото индустриално развитие на Европа е необходимо да се увеличи броят на хората, квалифицирани по STEM, като работодателите подчертават конкретния недостиг на хора с тези умения. Това е особено очевидно по отношение на инженери, компютърни специалисти и анализатори на данни. За да се постигне това, е необходимо да се повиши осведомеността за кариерните пътеки, свързани с STEM и да се насърчи участието в курсове и проучвания на STEM, особено сред жените.

Работодателите и доставчиците на образование и обучение, както чрез своите индивидуални, така и чрез съвместни действия, играят ключова роля в насърчаването на придобиването на STEM умения.

Повече за становището на BusinessEurope вижте тук.