Секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) одобри с голямо мнозинство Препоръка на Съвета относно европейски подход към микроквалификациите с цел стимулиране на ученето през целия живот и пригодността за заетост [COM(2021) 770 final] и Препоръка на Съвета относно индивидуалните сметки за обучение [COM(2021) 773 final].

Зам.-председателят на БСК и член на ЕИСК Мария Минчева бе съдокладчик по двата документа.

 

Документите са налични ТУК.