Мария Минчева, зам.-председател на БСК участва в Съвета на президентите на BusinessEurope, който се проведе на 3 юни в Прага.

По време на срещата, Съветът на президентите на BusinessEurope единодушно избра Fredrik Persson (Фредрик Персон), който доскоро беше президент на Конфедерацията на швейцарските работодатели (Svenskt Näringsliv) и настоящ президент на Ellevio AB, както и на JM AB, за наследник на Pierre Gattaz (Пиер Гатаз) за президент на BusinessEurope. Мандатът на Фредрик Персон е двугодишен, с възможност за еднократно подновяване.

При предаване на поста досегашният президент заяви: „Радвам се, че Фредрик Персон ще ме наследи. Той е вицепрезидент на BusinessEurope от 2020 г. и активен член на нашия Съвет на президентите от 2017 г. Г-н Персон е успешен предприемач и убеден европеец. С този богат опит той е президентът, от който BusinessEurope се нуждае в тези смутни времена.“

На свой ред новоизбраният президент сподели: „Очаквам с нетърпение да продължа успешната работа на Пиер Гатаз и да засиля гласа на милионите малки, средни и големи компании в Европа, които представляват 40-те федерации-членки на BusinessEurope. Основно е ЕС да се стреми към амбициозна програма за конкурентоспособност, за да осигури сигурност на своите граждани и да управлява прехода към устойчиво бъдеще, надграждайки силата на единния пазар на ЕС. Заемането на важна позиция в този критичен период от европейската история е голяма отговорност и истинска чест за мен.”

Според Фредрик Персон силните и конкурентоспособни компании са предпоставка за мир и просперитет, устойчива и развиваща се Европа, за силна икономика, работни места и благосъстояние. Новоизбраният президент e убеден, че във време, когато Европа е изправена пред големи предизвикателства, е по-важно от всякога да се засили диалогът и сътрудничеството между бизнеса и политиците.

“Желанието ми е да надграждам здравата основа на BusinessEurope и допълнително да укрепвам и засилвам ролята ни на ключов играч на европейско ниво. Използвайки знанията и иновативната сила, които съществуват в европейските компании, ние ще превърнем иновативните идеи в работещи и ще укрепим конкурентоспособността и общественото развитие на Европа“, сподели още Фредрик Персон.

През месец май Фредрик Персон и председателят на БСК Добри Митрев проведоха онлайн среща, на която бяха обсъдени редица важни аспекти от икономическия и политически живот на Европа.

По време на дискусията Добри Митрев сподели, че БСК приветства намерението на г-н Персон да работи за запазване и повишаване на конкурентоспособността на предприятията в Европа. Председателят на БСК посочи също, че е необходимо да се обърне по-голямо внимание върху проблемите на малките икономики. „В редица случаи те са различни и много по-значими като влияние върху икономическите процеси в тези страни, в сравнение с тези на по-големите икономики. Това се отразява и във формирането на редица регионални или тематични неформални съюзи на бизнес-организациите, включително в сферата на дигитализацията и изкуствен интелект като тема, обединяваща по-малките икономики.“

Сред дискутираните теми бяха и пакета предложения „Подготвени за цел 55“, Европейската схема за квоти с емисии до 2030 г., цените на електроенергията и крайните продукти, инфлацията на национално и европейско ниво, проблемите с изтичането на инвестиции, нуждата от допълнителен акцент и внимание към страните – външни граници на ЕС и др.

Автобиографията на Фредрик Персон може да бъде намерена тук.