Latest Past Events

571-А ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ

571-а пленарна сесия на ЕИСК ще се проведе в Брюксел със следните гости и дебати: Представяне на приоритетите на Чешкото председателство на Съвета, с представител на Чешкото председателство на Съвета (tbc). Представяне на приоритетите на Европейския комитет на регионите - г-н Васко Алвеш Кордейро, новоизбраният президент на Европейския комитет на регионите (tbc) „Равенство между половете […]

568 Пленарна сесия на ЕИСК

Брюксел

568-та пленарна сесия на ЕИСК ще бъде със следните гости и дебати: Дебат относно резолюцията „Войната в Украйна и нейното икономическо и социално въздействие“ с Илва Йохансон , комисар по вътрешните работи, Анатолий Кинах , председател на Националния тристранен социален и икономически съвет, Украйна, Александър Шубин , председател на Платформата на украинското гражданско общество (tbc) и Генадий Чижиков , който е президент на Украинската […]

Семинар 1: Възможности за повишаване на квалификацията за всички

Организирано от: Европейската федерация на националните инженерни асоциации (FEANI), Платформата за учене през целия живот (LLLP) и Европейската асоциация на институтите за професионално обучение (EVBB) в сътрудничество със секцията на ЕИСК за заетост, социални въпроси и гражданство (SOC) и Обсерваторията на пазара на труда на ЕИСК (LMO) В събитието ще участва Мария Минчева - зам.-председател на […]