Европейската бизнес конфедерация BusinessEurope отправи искане към Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕTUC) за стартиране на преговори за преразглеждане на Директивата за европейските работнически съвети.

По този повод генералният директор на BusinessEurope Маркус Й. Байрер заяви:

„Убедени сме, че европейските социални партньори са в добрата позиция да се справят ефективно с преразглеждането на Директивата за европейските работнически съвети. BusinessEurope отправя призив към Европейската конфедерация на профсъюзите да изпълни своите отговорности и да се включи в преговорите, насочени към подобряване на функционирането на европейските работнически съвети.

Настоятелно призоваваме Европейската комисия да насърчава и улеснява подобни преговори. Правната рамка, уреждаща функционирането на Директивата, се занимава с въпроси от решаващо значение за социалните партньори. Днес директивата действа в близо 1000 компании, а други 2600 компании са потенциално засегнати. Тези компании дават работа на над 30 милиона служители. Европейските социални партньори дължат на всички тези работодатели и работници да преговарят за взаимноизгодно преразглеждане на този важен документ.“

Решението на BusinessEurope идва в отговор на втория етап от консултацията на Европейската комисия с европейските социални партньори относно възможно преразглеждане на Директивата за европейските работнически съвети, инициирано от Европейската комисия на 26 юли. Член 154 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) изисква от Комисията да се консултира със социалните партньори, преди да представи предложения в областта на социалната политика, и да улесни техния социален диалог, като осигури балансирана подкрепа за страните. Член 155 от ДФЕС дава възможност на европейските социални партньори да договарят споразумения, които могат да заменят законодателно предложение на Комисията.

Писмата на BusinessEurope до комисар Шмит вижте ТУК. Писмата до генералния секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Естер Линч вижте ТУК.