Владимир Димитров участва в работата на: BusinessEurope – зам.-представител в Комитета по индустриални въпроси (РГ Енергия […]
Емилия Стефчева е зам.-представител на БСК в Комисията по образование и обучение към Комитета по социални въпроси […]
Жасмина Саръиванова участва в работата на: Международната организация на работодателите – член на работна група „Полово […]
Красимира Рангелова е представител на БСК в: BusinessEurope – член на работна група „Корпоративна социална отговорност […]
Чрез BusinessEurope Светлана Дончева е член на Комитета на Европейския социален фонд. Светлана Дончева се присъединява […]
В BusinessEurope Антоанета Кацарова участва в работата на Консултативния комитет по безопасност и здраве на ACSH […]
В BusinessEurope Даниела Симидчиева участва в работата на Комисията по образование и обучение към Комитета по […]
В BusinessEurope Илиана Павлова участва в работни групи „Енергия и климат“ и „Околна среда“ към Комитета […]
Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров участва в работата на: BIAC – член на Комитета по корпоративно управление, […]
Веселин Илиев е представител на БСК в: BusinessEurope – член на Комитета по международни отношения (вкл. […]