БСК участва в работата на МОР чрез Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР),
на която е съучредител и член от м. декември 1995 г.

Представители на БСК в МОР са:

Мария Минчева

Мария Минчева

Зам.-председател на БСК

Мария Минчева е представител на БСК в:


Emial: M.Mincheva@bia-bg.com

Мария Минчева работи в БСК от 2006 г., като част в Правния отдел. От 2018 г. заема длъжността директор в Правния отдел, а от 1 ноември 2020 г. е зам.-председател на БСК. Вижте повече за нея ТУК.

Димитър Бранков

Димитър Бранков

Съветник на Председателя на БСК

Димитър Бранков участва в работата на:


Димитър Бранков е в екипа на БСК от 1992 г., първоначално като експерт в направление „Икономически анализи”, впоследствие е назначен за главен директор в БСК, от м. декември 2008 г. е зам.-председател на БСК, а от 1 ноември 2020 г. е съветник на Председателя на УС. Вижте повече за него ТУК.

Email: Brankov@bia-bg.com

Жасмина Саръиванова

Жасмина Саръиванова

Експерт "Социален диалог" в БСК

Жасмина Саръиванова участва в работата на:


Вижте повече за Жасмина Саръиванова ТУК.

Email: j.saraivanova@bia-bg.com