Генералният съвет на Международната организация на работодателите (МОР) заседава за първи път хибридно по време на […]