Мария Минчева, зам.-председател на БСК участва в Съвета на президентите на BusinessEurope, който се проведе на 3 юни […]