Секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) одобри с голямо […]