На 23 и 24 март 2022 г., в Брюксел, се проведе 368-та пленарна сесия на ЕИСК. […]