Членовете на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет гласуваха категорично против становището на […]