Пандемията COVID-19 разтърси нашите общества и демокрации. Прилагайки нашите стратегии за излизане от нея, осъзнаваме мащаба […]