Европейската комисия представи на 09.12.2020 г. Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, която определя пътна карта за […]
Европейската комисия представи на 09.12.2020 г. Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, която определя пътна карта за […]