Международната конференция на труда в Женева продължава своята работа. Проведе се първа среща на работодателите с […]
Генералният съвет на Международната организация на работодателите (МОР) заседава за първи път хибридно по време на […]
Делегати от 181 държави, представляващи правителствата, работниците и работодателите на Международната конференция на труда (ILC), приеха единодушно […]