Секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) одобри с голямо […]
Членовете на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет гласуваха категорично против становището на […]
Пандемията COVID-19 разтърси нашите общества и демокрации. Прилагайки нашите стратегии за излизане от нея, осъзнаваме мащаба […]
На пленарната си сесия на 9 и 10 юни 2021 г. Европейският икономически и социален комитет […]
ЕС трябва да се ръководи от принципа, че Съюзът трябва да се разглежда като общност с […]
На 20 февруари 2019 г. ЕИСК прие становище, в което се призовава за рамкова директива на […]