Мария Минчева, зам.-председател на БСК участва в Съвета на президентите на BusinessEurope, който се проведе на 3 юни […]
ПРАЖКА ДЕКЛАРАЦИЯ СЪВЕТ НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА BUSINESSEUROPE 2-3 юни 2022 г. Изправено пред последиците от войната […]
Укрепване на възстановяването, по-добро използване на европейските фондове и облекчаване на международното напрежение Преди заседанието на […]
Днес BusinessEurope и Търговската камара на САЩ заедно призоваха ЕС и САЩ да удвоят усилията си […]
До Г-н Антонио Коста Министър-председател на Република Португалия Уважаеми господин Министър-председател, Европейската бизнес общност подкрепя 5-те основни […]
Предложението за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на някои изисквания за доставчиците на платежни услуги […]
Този документ очертава вижданията на BusinessEurope за ролята и значението на уменията, свързани с науката, технологиите, […]