Международната конференция на труда в Женева продължава своята работа. Проведе се първа среща на работодателите с […]
Генералният съвет на Международната организация на работодателите (МОР) заседава за първи път хибридно по време на […]
Мария Минчева, зам.-председател на БСК участва в Съвета на президентите на BusinessEurope, който се проведе на 3 юни […]
ПРАЖКА ДЕКЛАРАЦИЯ СЪВЕТ НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ НА BUSINESSEUROPE 2-3 юни 2022 г. Изправено пред последиците от войната […]
Секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) одобри с голямо […]
На 23 и 24 март 2022 г., в Брюксел, се проведе 368-та пленарна сесия на ЕИСК. […]
Членовете на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет гласуваха категорично против становището на […]
Пандемията COVID-19 разтърси нашите общества и демокрации. Прилагайки нашите стратегии за излизане от нея, осъзнаваме мащаба […]
Европейската комисия започва обществена консултация относно възстановяването на активи, придобити чрез престъпна дейност, с цел укрепване на инструментите, […]
Укрепване на възстановяването, по-добро използване на европейските фондове и облекчаване на международното напрежение Преди заседанието на […]