Жасмина Саръиванова участва в работата на: Международната организация на работодателите – член на работна група „Полово […]
Димитър Бранков участва в работата на: Eurofound – член е на Управителния съвет на Eurofound. BusinessEurope […]
Мария Минчева е представител на БСК в: Европейския икономически и социален комитет (група Работодатели) за мандат […]