Мария Минчева е представител на БСК в: Европейския икономически и социален комитет (група Работодатели) за мандат […]