„Европейският икономически и социален комитет винаги е подкрепял идеята за разширяване на Шенгенското пространство и е насърчавал европейските институции и държавите членки да предоставят правна и политическа рамка за участието на всички държави от ЕС и ЕАСТ във възможно най-широко пространство, за да се гарантира пълната свобода на движение на хора и стоки, в съответствие с принципите и ценностите на Европейския съюз“. Това се казва в приетата днес, по време на 574-ма пленарна сесия, декларация на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в подкрепа на България и Румъния за присъединяване към Шенгенското пространство. Като отчита, че ситуацията създава опасен прецедент за функционирането на ЕС, ЕИСК  призовава европейските институции, Комисията, Съвета, настоящото чешко председателство и бъдещото шведско председателство, както и Австрия и Нидерландия, да предприемат всички необходими стъпки за възможно най-бързо приемане на двете държави в Шенгенското пространство.

Декларацията е инициирана от българската и румънската делегации в ЕИСК. С пълния текст на документа можете да се запознаете ТУК.

Сред днешните приети предложения е и становище за въвеждането на Тест за конкурентоспособност при всички инициативи на ЕК, т.нар. Competitiveness check. Според ЕИСК, проверката на конкурентоспособността следва да бъде съществена част от балансираното вземане на решения в ЕС и да се прилага в контекста на всеки процес на изготвяне на политики и закони в ЕС. Тя следва да обхваща законодателните инициативи, вторичното законодателство, данъчните мерки, стратегиите и програмите, както и международните споразумения. Тя следва също да бъде интегрирана в процеса на европейския семестър, тъй като политиките на държавите членки са от решаващо значение в това отношение. Проверката на конкурентоспособността следва да взема предвид въздействието върху предприятията, заетостта, условията на труд на различни равнища, в това число разходите за спазване на изискванията и други преки последици, мултиплициращите въздействия върху веригите за създаване на стойност и произтичащите от тях макроикономически въздействия.

В пленарната сесия участва Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара.