На 1 и 2 декември 2022 г. в Малта се провежда заседание на Група 1 Работодатели на Европейския икномически и социален комитет. Като част от работната програма се проведе среща с министър-председателя (Роберт Абела) и част от кабинета на Малта, на която бяха обсъдени актулните въпроси за цяла Европа днес: цените на енергоносителите, компенсациите за домакинствата и бизнеса (Малта е запазила цените на нивото от преди кризата) и необходимостта от фокусиране върху мерки за засилване конкурентоспособността на европейския бизнес. В срещата участва и Мария Минчева, зам.-председател на БСК и член на Група 1 Работодатели на ЕИСК.