Пандемията COVID-19 разтърси нашите общества и демокрации. Прилагайки нашите стратегии за излизане от нея, осъзнаваме мащаба на икономическите, социалните и обществените предизвикателства, пред които сме изправени, които са равни на очакванията на европейските граждани. Следователно е идеалният момент всички европейци да кажат думата си при формирането на бъдещето на Европа.

Конференцията за бъдещето на Европа е еднократна възможност да се отвори дебат извън Брюксел и националните столици. ЕС е в режим на криза повече от 15 години: провалът на Конституционния договор, финансовата криза, кризата с еврото и държавния дълг, кризата в Украйна, кризата с бежанците, Brexit и сега пандемията от COVID-19. Фактът, че ЕС е овладял по някакъв начин всички тези кризи, показва от една страна степента на неговата устойчивост. Но при по-внимателно разглеждане, често действията са били по-скоро половинчати, отколкото целенасочено управление на суверенни кризи.

Тъй като за всеки е ясно, че кризите ще продължат да възникват със същата редовност, а следващата ще бъде още по-страховита за човечеството, ЕС трябва да намери нов начин за справяне с бъдещи обезпокоителни предизвикателства.

Изменението на климата е заплаха от нов мащаб – само сушите и наводненията през лятото на 2021 г. достигнаха ново измерение, и изисква незабавни и огромни усилия от нашите общества и икономики. Зелената трансформация е възможност за бизнеса, но също така представлява огромно предизвикателство за тях. Настоящото рязко покачване на цените на енергията е тревожно и може да насочва към бъдеще, в което сме изправени пред риск от нестабилни енергийни ресурси.

Геополитическите ситуации остават силно нестабилни и опасни: неочакваната ескалация на ситуацията в Афганистан е много критична и ще изисква всички усилия за избягване на хуманитарна катастрофа. Репресивният политически режим в Беларус – в географско съседство на ЕС – остава неприемлив. На всичкото отгоре има сериозни опити да се дестабилизират западните ни демокрации отвън, особено от Русия (последният пример беше по време на предизборната кампания в Германия), която увеличи силата на своите кибератаки през годините.

Ако приемем факта, че ЕС ще остане в постоянна криза („пермакриза“), това трябва да доведе до предположението, че ще имаме нужда от по-ефективни инструменти за управление, които са гъвкави, ловки и просто по-бързи, не само за да позволим на Европейския съюз да оцелее, но и да работи мощно и ефективно като глобална суперсила.

Икономическата и социална поляризация, която дойде с финансовата и еврокризата, съчетана с вътрешните конфликти в ЕС след бежанската криза от 2015/2016 г., продължават да имат дългосрочни разрушителни ефекти. В резултат на това в много държави-членки на ЕС доверието към националните правителства ерозира. Тази отровна комбинация създава благодатна почва за възхода на екстремистки политически сили, които не само искат да унищожат ЕС, но и рушат крайъгълните камъни на нашите представителни демокрации. Конференцията за бъдещето на Европа беше призована да изпрати ясен сигнал за обръщане на тези тенденции. За демокрация, за върховенство на закона, за социална пазарна икономика и за европейско единство.

ЕИСК е в добра позиция да играе много конструктивна роля на тази конференция. Представлявайки „скелета“ на нашия ежедневен живот във всички европейски страни, с дълбоко вкоренените си връзки във всички сфери на живота (работодатели, синдикати, гражданско общество като цяло), ЕИСК има уникалната роля да преодолява пропастта между политиците и гражданското общество.

Групата на работодателите е представителният орган в рамките на ЕИСК за повече от 20 милиона европейски компании – големи и малки, които осигуряват на гражданите работни места, които доставят стоки и услуги за потребителите и формират гръбнака на нашите европейски икономики и обществено благосъстояние.

С този документ искаме да дадем известен импулс за текущите обсъждания в CoFoE, но със сигурност не и да прибързваме с важните дискусии, които тепърва ще се състоят. Ние, работодателите, се чувстваме изключително отговорни и ангажирани с този съюз, исторически уникален проект за мир и свобода, който успя да развие просперитет и сигурност в ЕС и извън него. И все пак, както всеки амбициозен проект, така и ЕС се нуждае от непрекъснато подобрение и нови идеи.

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ ДОКУМЕНТ ТУК!

ВИЖ СЪБИТИЕ