Чрез BusinessEurope Светлана Дончева е член на Комитета на Европейския социален фонд.


Светлана Дончева се присъединява към екипа на БСК през 2012 г. като координатор на проекта за разработване на Националната система за оценка на компетенциите MyCompetence. От края на 2019 г. ръководи новосформирания Център за управление на проекти в БСК. Вижте повече за нея ТУК.

Email: S.Doncheva@bia-bg.com