Мария Минчева е представител на БСК в:


Emial: M.Mincheva@bia-bg.com

Мария Минчева работи в БСК от 2006 г., като част в Правния отдел. От 2018 г. заема длъжността директор в Правния отдел, а от 1 ноември 2020 г. е зам.-председател на БСК. Вижте повече за нея ТУК.