В BusinessEurope Илиана Павлова участва в работни групи „Енергия и климат“ и „Околна среда“ към Комитета по индустриални въпроси.Илиана Павлова работи в Център „Чиста индустрия” при БСК от 1996 г. Има опит в областта на прилагането на системи за управление по околна среда и качество в предприятия от различни сектори на промишлеността, разработване и внедряване на процедури за следене на промените в законодателството по околна среда и постигане на съответствие, както и разработване на доклади за изпълнение на изискванията. Вижте повече за нея ТУК.

Email: Iliana@bia-bg.com