Димитър Бранков участва в работата на:


Димитър Бранков е в екипа на БСК от 1992 г., първоначално като експерт в направление „Икономически анализи”, впоследствие е назначен за главен директор в БСК, от м. декември 2008 г. е зам.-председател на БСК, а от 1 ноември 2020 г. е съветник на Председателя на УС. Вижте повече за него ТУК.

Email: Brankov@bia-bg.com