Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров участва в работата на:


Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров е доктор по икономика, магистър по финанси и магистър по право. Част е от екипа на БСК от 2021 г. Вижте повече за него ТУК.

Email: sht.nozharov@bia-bg.com