Веселин Илиев е представител на БСК в:


Веселин Илиев е с богат опит в сферата на външната търговия, подпомагане на износа, пазарни анализи, инвестиционно консултиране, корпоративното управление, производствената автоматизация, консултирането на международни компании. Ръководител е на екипа на БСК в рамките на мрежата Enterprise Europe Network. Контактно лице на БСК е за Международен търговски център Женева ITC/UNCTAD/WTO. Вижте повече за него ТУК.

Email: IERC@bia-bg.com