БСК участва в работата на BIAC чрез Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР),
на която е съучредител и член от м. декември 1995 г.

Представители на БСК в BIAC са:

Мария Минчева

Мария Минчева

Зам.-председател на БСК

Мария Минчева е представител на БСК в:


Emial: M.Mincheva@bia-bg.com

Мария Минчева работи в БСК от 2006 г., като част в Правния отдел. От 2018 г. заема длъжността директор в Правния отдел, а от 1 ноември 2020 г. е зам.-председател на БСК. Вижте повече за нея ТУК.

Силвия Тодорова

Силвия Тодорова

Директор на Център "Предприемачество" в БСК

Силвия Тодорова участва в работата на:


Силвия Тодорова има опит във финансови и икономически анализи, обосновки и прогнози, бизнес планиране, оценка на риска и др. В екипа на БСК е от 2000 г. с ресор „Предприемачество“. Вижте повече за нея ТУК.

Email: Silvia@bia-bg.com

Веселин Илиев

Веселин Илиев

Директор "Международно икономическо сътрудничество" в БСК

Веселин Илиев е представител на БСК в:


Веселин Илиев е с богат опит в сферата на външната търговия, подпомагане на износа, пазарни анализи, инвестиционно консултиране, корпоративното управление, производствената автоматизация, консултирането на международни компании. Ръководител е на екипа на БСК в рамките на мрежата Enterprise Europe Network. Контактно лице на БСК е за Международен търговски център Женева ITC/UNCTAD/WTO. Вижте повече за него ТУК.

Email: IERC@bia-bg.com

Владимир Димитров

Владимир Димитров

Експерт "Индустрия и околна среда"

Владимир Димитров участва в работата на:


Email: v.dimitrov@bia-bg.com

Владимир Димитров е член на екипа на БСК от 2020 г. Повече за него вижте ТУК.

Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров

Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров

Икономически съветник в БСК

Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров участва в работата на:


Гл.ас. д-р Щерьо Ножаров е доктор по икономика, магистър по финанси и магистър по право. Част е от екипа на БСК от 2021 г. Вижте повече за него ТУК.

Email: sht.nozharov@bia-bg.com