Делегати от 181 държави, представляващи правителствата, работниците и работодателите на Международната конференция на труда (ILC), приеха единодушно […]