Последни публикации

Секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“ на Европейския икономически и социален комитет […]
На 23 и 24 март 2022 г., в Брюксел, се проведе 368-та […]
Членовете на групата на работодателите на Европейския икономически и социален комитет гласуваха […]
Европейската комисия започва обществена консултация относно възстановяването на активи, придобити чрез престъпна дейност, с […]
Европейската комисия стартира он-лайн обществена консултация, свързана с прегледа на правилата на […]
Европейската комисия представи на 09.12.2020 г. Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност, която […]